RSLH ry | Yhdistys | WhatsApp-ryhmä

RSLH - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Liity WhatsApp-ryhmään

Yhdistyksen ylläpitämän WhatsApp-ryhmän tarkoituksena on välittää reaaliaikaista tietoa yhdistyksen toiminta-alueella, Raumalla, Pyhärannassa ja Eurajoella (pl. entinen Luvia) tehdyistä lintuhavainnoista. Samalla se toimii myös yhdistyksen tiedotuskanavana, jonka kautta saat ilmoituksia yhdistyksen tulevista tapahtumista. Ryhmän nimi on RSLH Lintutiedotus.

Ryhmä on avoin ja siihen voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut Rauman seudun linnuista tai yhdistyksen toiminnasta ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä.

WhatsApp-ryhmään liittyminen

Ryhmään liitytään ilmoittamalla nimi ja puhelinnumero ryhmän ylläpidolle (Hannes Halminen 044 344 7743, Petri Varjonen 0500 1122 67).

Ryhmän säännöt

Ryhmä on ainoa virallinen Rauman Seudun Lintuharrastajien ylläpitämä WhatsApp-ryhmä, sen ylläpidosta vastaa yhdistyksen hallitus.

Ryhmän ensisijaisena tarkoituksena on välittää reaaliaikaista tietoa yhdistyksen toiminta-alueella Raumalla, Pyhärannassa ja Eurajoella (pl. entinen Luvia) tehdyistä lintuhavainnoista. Lintujen ei tarvitse olla harvinaisia, vaan jos havainto on sinulle mielenkiintoinen, se on sitä varmasti myös jollekin toiselle. Ryhmässä voidaan yhdistyksen toimesta tiedottaa myös yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista, kuten lintuilloista yms. Ryhmä on avoin ja siihen voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut Rauman seudun linnuista tai yhdistyksen toiminnasta. Ryhmään liitytään ilmoittamalla nimi ja puhelinnumero ryhmän ylläpitäjälle.

Ryhmään liittyminen ei velvoita ilmoittamaan havainnoista, mutta ryhmän toiminnan kannalta olisi tärkeää, että mahdollisimman moni ilmoittaisi tekemistään havainnoista. Mikäli et ole varma onko havainto riittävän mielenkiintoinen, ilmoita se mieluummin kuin että jättäisit sen ilmoittamatta. Useimmiten joku kuitenkin ilahtuu siitä.

Liittymällä ryhmään olet sitoutunut noudattamaan näitä ryhmän sääntöjä sekä ylläpidon päätöksiä:

1. Voit lähettää ryhmään minkä tahansa kokemasi lintuhavainnon, kunhan se on tehty yhdistyksen toiminta-alueella. Yleisesti viestit voivat koskea periaatteessa kaikkia lajeja, mutta pöllöt yleensä aina, samoin muut lajit tai havainnot, jotka herättävät mielenkiintoa tai tuovat muuten hyvän mielen. Kevään havainnot tavallisistakin lajeista, normaalista poikkeavat, vuodenaikaharvinaisuuksia, lintukerääntymiä, erikoista linnustollista tilannetta ja voimakasta muuttoa, jne.

2. Ryhmään saa lähettää myös muuta lintuharrastukseen ja lintuihin suoraan tai välillisesti liittyvää tietoa, kuten esimerkiksi havainnointiohjeita tai lintukohteen olosuhteiden muutoksia. Myös ns. nollahavainnot voi ilmoittaa.

3. Ryhmässä voidaan käydä myös pienimuotoista keskustelua lintuihin liittyvistä aiheista. Samoin sinne voi lähettää lajin määrittämiseen liittyvän kysymyksen, jos kyseessä on oletetusti laji, josta olisi muutoinkin ryhmässä ilmoitettu.

4. Ilmoitusviestien tulisi pääsääntöisesti olla lyhyitä ilmoituksia, joissa kerrotaan laji, kunta ja mahdollisimman kuvaava paikka (kylän, vesistön, pellon jne. nimi). Usein kaikki havaintoa täydentävä lisätieto, kuten yksilömäärä, lentosuunta tai havainnointiin liittyvät ohjeet ovat myös toivottavia. Mikäli mahdollista, havainnon yhteyteen tulisi jakaa tai liittää myös karttalinkki.

5. Mikäli joku rikkoo oleellisesti tai toistuvasti ryhmän sääntöjä, lähettää loukkaavan tai poliittissävyisen viestin tai muutoin toimii ryhmän tarkoitusperää vastaan, ylläpito poistaa henkilön ryhmästä. Mikäli kyse on vakavasta sääntörikkeestä tai viestistä, henkilö poistetaan välittömästi. Muutoin voidaan antaa ensin huomautuksella mahdollisuus muuttaa toimintatapoja.

6. Ryhmään ilmoitetut havainnot tulisi pyrkiä aina kirjaamaan myös Tiira-järjestelmään, tai ainakin tarkastamaan tai varmistamaan, että joku havainnoija on sen sinne kirjannut. Pelkästään WhatsApp-ryhmään ilmoitetut havainnot eivät päädy yhdistyksen arkistoihin eivätkä BirdLifen Tiira-järjestelmään, vaan ne on itse Tiiraan kirjattava.

7. Ryhmään ilmoitettuja havaintoja on myös sallittua välittää muuhun sosiaaliseen mediaan (Facebook ja muut keskusteluryhmät, Lintutiedotus).

 

www-sivut: Waumedia